Elkdata veebimajutus.ee juht Margus Merilai sulgeb kleintide lehti, tsenseerib ja on kaotanud usalduse

Usalduse kaotanud veebimajutus.ee juht Margus Merilai tsenseerib, paneb kinni oma suva järgi veebilehti

Veebimajutus.ee juht Margus Merilai tsenseerib, paneb kinni oma suva järgi veebilehti Elkdata OÜ hallatavates serverites.

Eesti ettevõte Elkdata OÜ, kellele kuuluveebimajutus.ee ja pakub serveri teenust domeenidele, kaotas päeva pealt usalduse, kui ettevõtte juhataja Margus Merilai otsustas eraisiku nimel ja eraisiku nimelise veebilehe sulgeda ilma ette hoiatamata. Juhtkonna vastused olid napisõnalised ja sisuliste selgitusteta, pole põhjust öeldud tänaseni.

veebimajutus.ee tsenseerib jõhkralt ja on kaotanud usalduse

Elkdata juhi Margus Merilai selline käitumine viitab sellele, et ta on tugevalt mõjutatud “eliidi” poolt, kellele ei lähe korda Eesti Põhiseadus, inimeste vaba arvamuse avaldamine ja sõnavabadus. Elkdata ja Veebimajutus.ee juht Margus Merilai tsenseerib jõhkralt veebilehtede sisu. Margus Merilai on võtnud kohtuniku rolli ja otsustas ilma kohtuprotsessita, Eesti Põhiseadust rikkudes, peatada eraisiku nimel oleva veebilehe tegevuse. Elkdata käitumine on suur oht sõnavabadusele ja intellektuaalsele omandile.

Ilma hoiatamata veebilehe sulgemine ja hilisemaid selgitusi saamata, oli ka väga raske saada kätte veeebilehe sisu, sest Elkdata töötajad ei andnud vabatahtlikult sisu üle. See tõi veebilehe omanikule juurde lisakulusid ja stressi.

Vaatamata sellele, et domeeni omanik on eraisik ja domeen on eraisiku nimeline, serveri teenus oli mitu kuud ettemakstud, polnud kohtuotsust ega kohtuprotsesse veebilehe omaniku suhtes, polnud need faktid Elkdata juhile piisavad.

Lugu lühidalt:

  • Tegemist eraisiku domeeniga annikaurm.com, mis oli selle loomise hetkest majutatud veebimajutus.ee serverisse.
  • Annika Urm avaldas oma isiklikul veebilehel tema endaga seotud infot, blogid, uudised, avalikud tegevused, eksperimendid, satiirid, koolitused ja palju muud.
  • Annika Urm pole selle artikli ilmumise hetkeni saanud Elkdata juhtkonnalt vastuseid domeeni sulgemise kohta, et milline sisu täpsemalt ei vasta Elkdata reeglitele ja “nõuetele”
  • Annika Urm sai oma isikliku domeeni sisu kätte tänu kiirele ja IT spetsialistide abile
  • Avaldame kirjavahetuse

Elkdata töötaja Alo Kermas teade domeeni sulgemisest 21.01.2023:

Tere!

Veebilehe sulgemise põhjus oli lepingutingimuste rikkumine. Täpsemalt punkt 8. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel. Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

Lepingutingimustega tutvusite ja andsite nõusoleku teenuse tellimisel. Hilisema vajaduse korral saab lepingutingimustega tutvuda aadressil https://www.veebimajutus.ee/elkdata-lepingu-tingimused/.

Lepingutingimused on juhatuse poolt kinnitatud ja nende elluviimise eest vastutab juhatus.


Kõike head soovides
Alo Kermas
Veebimajutus.ee / Elkdata OÜ
+372 683 5188

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb:

§ 14.    Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

§ 15.    Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.

§ 32.    Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Igaühel, kelle vara on tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda kohtusse ning vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus või selle suurus.

Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt.

§ 41.    Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

§ 45.    Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. 

§ 146.    Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.

Ilmselgelt on Elkdata juhtkond võtnud kohtu rolli, tsenseerib ja rikub Eesti Põhiseadust.

Miks sa peaksid kaaluma turvalisemaid domeeni majutusi – offshore hostimist?

Niisiis, miks peaksite kaaluma anonüümset veebimajutust või millistel stsenaariumidel võib offshore-hostimine olla teie jaoks parim valik? Siit saate teada anonüümse hostimise valimise peamised põhjused:

Praktiseerige sõna- ja ajakirjandusvabadust. Kui avaldate vastuolulist või poliitiliselt tundlikku teavet, on tõenäoline, et olete sattunud vastuollu “kellegi” kultuurinormide, määruste või riigi seadustega. Ametivõimud võivad püüda sisu veebist eemaldada ja teid võib ähvardada karistus.
Samal ajal on ajakirjanduse veebisaite või ajakirjanikke, kes töötavad pidevalt selle nimel, et tuua esile valitsuse ja teiste organite tõde. Samas puudub paljudes riikides sõnavabadus.

Oma identiteedi saladuses hoidmine anonüümse hostimise kaudu on üks parimaid viise oma sõna- ja ajakirjandusvabaduse väljendamiseks. See mitte ainult ei aita teie privaatsust hästi kaitsta, vaid tagab ka selle, et teie sisu ei saa jõuga maha võtta.

Täielik anonüümsus: kui olete ajakirjanik, ajaveebipidaja või vilepuhuja, kes tegeleb tundliku sisu avaldamisega, oleks oma veebisaidi või ajaveebi jaoks anonüümse hostimise valimine ideaalne valik.
Anonüümse hostiteenuse pakkuja juures kontot luues ei pea te mingit teavet esitama. Seega võite olla kindel, et teie andmed on täiesti turvalised. Lisaks aktsepteerivad nad makseid krüptovaluutade (nt Bitcoin) kaudu, mis kaitseb teie makseteavet jälitamise eest.

Enamik hostingu pakkujaid tagab ka selle, et kogu suhtlus toimub rangelt anonüümse meilikonto kaudu.

Vältige kohalikke eeskirju: enamikus riikides kehtivad konkreetsed eeskirjad selle kohta, millist sisu, tooteid või teenuseid võib Internetis avaldada. Kõik, mis on vastuolus nende kohalike eeskirjadega, võib teid karistada või teie vastu võidakse esitada kohtuasi.
Kui aga majutate oma veebisaiti või portaali anonüümselt õiges jurisdiktsioonis, saate neid eeskirju või karistusi vältida. Esiteks kaitseb anonüümne hostimine teie domeeniteavet ja muid andmeid valitsusele ja laiemale avalikkusele avaldamise eest.

Seega võite kartmatult väljendada oma sõnaõigust. Teiseks hoiab teie saidi hostimine offshore-jurisdiktsioonis, kus eeskirjad ei ole nii ranged, ära keelamine ja tsensuur.

Turvalised maksed: Teine põhjus, miks peaksite kaaluma anonüümset hostimist, on see, et nad aktsepteerivad makseid krüptovaluutade kaudu, nagu Bitcoin, Litecoin, Ethereum jne.
Kui proovite anonüümsele hostimisele juurdepääsu saamiseks teha makset standardvaluutas või standardsete makseviiside kaudu, on teid lihtne jälgida. Õnneks on need krüptovaluutad väga krüpteeritud ja teie makseandmed jäävad tuvastamata.

Scroll to top