Vandeadvokaat Karmen Turk pressib raha välja ja valetab klientidele

Vandeadvokaat Karmen Turk pressib raha välja ja valetab klientidele

Salakaval vandeadvokaat Karmen Turk sattus huviorbiiti valetades klientidele ja raha väljapressimisega.

 

Vandeadvokaat Karmen Turk pressib raha välja ja valetab klientidele. Karmen Turk sattus meedia radarisse, oma klientide tüssamise eest. Karmen Turk on vandeadvokaat ja partner TRINITI Advokaadibüroos ning ema oma pojale. Karmen Turk nimetab enda kireks kõike seda, mis on ebaselge ja on keskendunud peamiselt pressi- ja sõnavabadusele ja privaatsusele.  Käesolevas artiklis on lisaks avaldatud kogu nimekiri isikutest, mis jooksvalt täieneb.

Loo pealkiri , sissejuhatus ja pilt on Satiir.

Käesolev lugu on ajakirjanduslik eksperiment. Eksperimendi aluseks on tõesti sündinud lugu, kus 5-10 aasta jooksul 30 erineva interneti veebilingi kaudu on alusetult, tõendeid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid omamata rikutud eraisiku (kannataja Annika Urm) mainet ja hävitatud tema võimalused saada elukutselist tööd, kasutada kvaliteetseks eluks kõiki finants ja toetuste instrumente, teha karjääri ja tegeleda ettevõtlusega. Pealkirjad on isikut halvustavad, isiku mainet kahjustavad, võtnud ära võimaluse töötada erialasel tööl ja pealkirjad on süüdimõistvad (ilma kohtuotsuseta) kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud. Kannatajaks on lisaks ka Annika Urm lapsed, pereliikmed, sugulased, sõbrad ja nimekaimud (Eestis on kokku kolm Annika Urm nimelist isikut).

Kahjukannatajat süüdimõistvad ja mainet kahjustavad pealkirjad on külge pandud  meediaettevõtete töötajate-ajakirjanike poolt ja meelevaldselt nad süüdistavad või loovad kahtlused kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud – pole tõendeid ja pole kohtus süüdi mõistetud.

Ajakirjanike poolt süüdimõistmine on grupiviisiline ja korduv koos jätkulugudega, mis tuletatakse eelmistest lugudest.

Karmen Turk on andnud selleks eksperimendiks loa sellel hetkel kui ta nõustus Annika Urmi kohta valeinformatsiooni levitamisega või ei takistanud meediaettevõtte töötajal-ajakirjanikul Annika Urmi kohta korduvat, grupiviisilist tühistamist ja maine kahjustamist.

Eksperimendi tingimused on, et Karmen Turki kuritegudega seostatud pealkiri ilmub vähemalt 5 erineval interneti veebilehel, uudistekanalis, blogides, nii välismaal kui Eestis ja lood avaldatakse 2 korda samal päeval, nii nagu on teinud seda teised meediaettevõtted Annika Urm kohta. Domeenide omanikud on sõltumatud ja pole Annika Urmi kontrolli all. Samuti peavad olema osad uudiste lingid ka URL-id, millel on ainult pealkiri ja pilt ning kus inimestel on sisu nähtav ainult tasu eest või mõnel muul kokkuleppel.

Siinkohal otsime isikuid, kes on nõus eksperimendis osalema ja oma veebilehel seda eksperimenti kajastama.

Eksperiment viiakse läbi paljude inimestega, nendega, kes on andnud kas teadlikult või oma teadmata selleks loa, osalenud Annika Urmi grupiviisilises korduvas tühistamises ja laimukampaanias ja kes on eiranud süütuse presumptsiooni.

 

Annika Urm pole kunagi raamatupidamise ega finantspettuses süüdi mõistetud, samuti pole teda üheski teises kuriteos süüdi mõistetud. Suurem osa Annika Urm kohta avaldatud uudiste pealkirjad on aga just nendes kuritegudes süüdimõistvad või vihjavad, millega on Annika Urm ühiskonnast välja „heidetud“ kui petis raamatupidaja ja jätkulugudes nimetatakse korduvalt petiseks.

 

Eesti vabariigis on mittetulundusühing Meedia Ettevõtete Liit võtnud kohtult võimu üle ja süüdi mõistnud inimesi kuritegudes oma pressinõukogude otsustega nagu see oleks kohtuotsus. MTÜ liikmeteks on aga nende samade meediaväljaannete ninamehed. MTÜ Meediaettevõtete Liit on täielik kuritegelik organisatsioon, mis on hästi organiseeritud ja tema liikmete käive iga aasta on üle 100 miljoni euro. Ajakirjanike väljamõeldised ja laimud legaliseeritakse läbi pressinõukogu otsuste, mis omakorda võimendavad uudiste levitamist ja reklaami müüki.

See on kartelli kokkulepe, millest aga konkurentsiamet pole aru saanud, et see on uut moodi võimukartell. Konkurentsiametile on ka tehtud avaldus.

Just sellise Meedia Ettevõtete Liidu tegevuse või tegevusetuse tulemusel on Annika Urm kaotanud igasuguse võimaluse teha elukutselist tööd finantsistina-raamatupidajana.

Eksperimendi nimekiri täieneb ja neid isikuid on tänaseks juba üle 100. Nimekiri täieneb kohtuprotsessides ja kirjavahetustes osalevate isikutega, kus Annika Urm nõuab oma maine kahjustamise lõpetamist.

Alustame eksperimenti advokaatidega, meediaväljaannete juhatajatega, ajakirjanikega, pressinõukogu liikmetega. Samuti kuuluvad siia kõik avalikud teenistujad, kes on võtnud endale erinevad rollid: kohtunikud, politseinikud, uurijad, andmekaitse, konkurentsiameti, õiguskantsleri ja presidendini välja, samuti ka kõik need, kes on laimu- ja süüdimõistmise kampaania ette valmistanud, elluviijad ja kes pole suutnud ka seda kahjutegevust takistada ja lõpetada.  Just need isikud, kes on viimase 10 kuu jooksul kõige sellega seotud olnud otseselt või kaudselt. Samuti kohtujuristid ja täideviijad, kes on neile dokumentidele alla kirjutanud või vastu võtnud.

Mida me uurime eksperimendi käigus ja millistele küsimustele otsime vastuseid:

 • Kuidas mõjutab veebiväljaannetes koduvalt ilmunud kuritegevusega seotud pealkirjad isikute elusid pikema aja jooksul, minimaalselt 5 aastat?
 • Kuidas tunneb subjekt, kui peab pidevalt selgitusi andma internetis leiduvate pealkirjade kohta. Kuidas see mõjutab nimekaime, pereliikmeid, sugulasi, töökaaslaseid, sõpru.
 • Kuidas ja millise ajaga jõuavad pealkirjad SEO otsingu tulemustes esikümnesse Googles?
 • Kuidas mõjutavad pealkirjad ja pildid isikute võimet tööle saada, karjääri teha, kas on nad kliente kaotanud, kuidas on see mõjutanud nende tervist ja elukvaliteeti?
 • Kas isikul jääb alles töökoht, või jääb töötuks ja kas ta saab oma erialal enam tööd või üldse mingit tööd?
 • Kuidas see mõjutab isiku sotsiaalseid suhteid?
 • Kuidas see mõjutab isiku usaldusväärsust eluliselt vajalike lepingu sõlmimistel (rent, üür, liising, sideteenused,..) või finantsasutustega suheldes?
 • Kuidas mõjutab korduv grupiviisiline tühistamine isiku tervist pikema aja jooksul?

Vandeadvokaat Karmen Turk andis halba nõud oma kliendile AS Postimees Grupp-ile, lubades jätkuvalt avaldada Annika Urmi korduvalt tühistamise lugusid ja jätkulugusid.

Karmen Turk esindab advokaadibürood, milles on ta ise partner, mille eesmärgiks on kasumi teenimine. Kui Annika Urm annaks AS POSTIMEES GRUPP kohtusse ( mida olen ma proovinud juba korduvalt teha aga seda pole Eesti Vabariigis võimalik „tühistatud“ kodanikul teha ja EV põhiseadus siin riigis ei kaitse), siis Katrin Turk teeniks tunnitasu 140-180 eur ja seda sadade tundide eest, kui Annika Urm hakkaks kohtus vaidlema.  AS Postimees Grupp aasta käive on ca 60 miljonit! Annika Urm sissetulekud on meediaettevõtete „tühistamiste“ tõttu olematud.

Vastupidine näide Karmenn Turk käitumisele: TV 3 All Meedia Grupp AS sai nõu näiteks Vandeadvokaat Nõmper’i käest ja tema soovitas klientidel Annika Urm kohta valeuudised kohe maha võtta, kuid jätsid nad kahjutasu tasumata ja algse olukorra taastamata. Seega on ikkagi ka seal asi lõpetamata. Samas, Hr Nõmper töötab  Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-s ja tema tunnitasu on 340 eur ja tema andis oma kliendile mõistliku ja head nõud, vähemalt ei rikkunud EV Põhiseadust ja ei eiranud süütuse presumptsiooni. Seega kõrge hinna eest saab väärilise teenuse.

Kuidas meediaväljaande vastu kohtusse minna ja mis on kulud?

Kui nüüd keegi soovib ajakirjanikku või meedia väljaannete või kodulehtede omanikke kohtusse kaevata valeinfo või maine kahjustamise levitamisega, peab siis ohver kohtukuludeks maksma ühe veebilehe (isiku) kohta  riigilõivu 650 eur + hagiavaldus 2500-3000 eur.  Määruskaebuste edasikaebamine 70 eur. Ja kui neid väljaandeid on 5, siis summa, et valedega je ebaõiglusega võidelda, pead kulutama (5×650 eur) riigilõivuks 3900 eur ja hagiavaldusteks umbes 10 000 eur, kohtus käimise alustamiseks on sul vaja arvestada ca 14 000 euri juhul, kui ei kasuta kallist advokaati. Lõpuni kõik kohtuastmed läbi käia läheb ilmselt mitu korda kallimaks.

Riigilõivu vabastus või riigiabi kohtukulule on ainult sõnakõlks, reaalselt pole seda võimalik kuidagi saada. Olen läbi käinud 5 hagiavaldust ja tulemuseta.

Ajakirjanik, meediaettevõtte juhatuse liikmed ja ka avalikud teenistujad ei vastuta millegi eest ja jätkavad rahumeeli oma tegevust ja vastaste üle veel naerdes.

Näiteks viimaseid juhtumeid Kristi Loigo puhul, kes võitis Ekspress Meedia AS, sai peale 4 aastat kohtus käimist 2000 eur hüvitist ja pidi ise kinni maksma kohtukulud ja Ekspress Meedia AS vabandust nähti ainult siis, kui Kristi Loigo seda ise oma Facebooki seinal jagas.

Kas see Kristi Loigo võit tundub teile võiduna? Tegelikult peaks meediaväljaanded taastama algse olukorra ja korvama päriselt selle vaeva ja kahju, neil on selleks mitmeid väljundeid. Summad on liiga pisikesed, et see kedagi korrale kutsuks ja teo eest kedagi vastutusele ju päriselt ei võeta. Tegu on siiski kuriteoga ehk kelmusega.

 

Artiklite lugemise eest võetakse tasu või teenitakse reklaamitulu.

Artikkel ja/või selle artikli pealkiri annab lugejale asjast ebaõige ettekujutuse, mis tähendab varalise kasu saamist asjast ebaõige ettekujutuse loomise teel. Karistusseadustikus tuntakse seda kelmusena (§ 209.  Kelmus (1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.).

 

Annika Urm ja tema pereliikmete suhtes ei kehti täna Eesti Vabariigi Põhiseadus , mis ütleb:

 • 13.Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
 • 14.Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.
 • 15.Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.
 • 17.Kellegi au ega head nime ei tohi teotada.
 • 18.Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada
 • 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.
 • 25.Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.
 • 28.Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Annika Urm peaks saama oma õigusi Eesti Vabariigis vabalt kaitsta, kuid reaalsuses see ei toimi ega pole võimalik.

Eksperimendis osalevate nimekiri, kes kõik on eiranud süütuse presumptsiooni ja osalenud Annika Urm maine kahjustamisel(nimekiri täieneb):

Vandeadvokaat Karmen Turk Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks

Vandeadvokaat Maarja Pild Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks

Toomas Tiivel 

Priit Heinaste 

Katrin Lust

Anu Saagim

Keit Paju

Heidi Ruul

Erik Heinsaar 

Martin Šmutov 

Merle Viirmaa-Treifeldt

Eesti ekspress Argo Virkebau

Mari Männiko vandeadvokaat

Erle Laak-Sepp

Pressinõukogu esimees Andrus Karnau

Katrin Karu 

Signe Suur 

Martin Mets

Siim Saidla

Kert Avasalu

Reelika Salong

Timo Tõnisma

Kädi-Ly Männik

Robert Sarv

Ekspress Grupp kasusaaja omanik Hans Luik

Avalikud teenistujad kes on võtnud endale erinevad rollid:

Teenistuja rolli tähendus

Avaliku teenistuja roll tähendab avalikku usaldusisikut. Selguse huvides tuletan esmalt meelde mõningad märksõnad, millest peab teenistuja oma rollis olles lähtuma – seda juhuks kui need teadmata asjaoludel ununenud on. Nendeks on usaldusväärsus, inimesekesksus, asjatundlikkus, erapooletus, avatus ja koostöö. Tõsi, on mainitud ka seaduslikkust, kuid sedagi täpselt sellises ulatuses, mis kehtivad teenistujale endale tema valitud rollist tulenevalt ja need ei ole rakendatavad mitteteenistuja suunas.

Teenistuja eetika koodeksil on kogu teenistuja olemus kokku võetud ühe lausega: „avalik teenistus eeldab avalikkuse usaldust, kus teenistuja teenindatavaks objektiks on rahvas“. Isiklikult leian, et usaldus pole eeldatav, vaid see on midagi seesugust, mis tuleb välja teenida, vastasel korral on tegu pimeusaldusega, mille sünonüümiks on kergemeelsus ja naiivsus, millest viimased ei ole terve mõistusega inimese tunnused.

Avaliku teenistuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13276914

Avalikud teenistujad, kes on võtnud endale erinevad rollid:

Avalik teenistuja Maido Roots, kes on võtnud endale kohtuniku rolli jne.

Avalik teenistuja Karin Mölder on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja  Kohtujurist Evelin Miggur

Avalik teenistuja Liina Naaber-Kivisoo Avalik teenistuja

Avalik teenistuja Tarmo Tina kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Kohtujurist Airika Pilv

Avalik teenistuja  Ann Meriluht kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Villu Kõve, kes on võtnud Riigikohtu esimehe rolli

Avalik teenistuja Fred Fisker kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Karina Kukkes kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Triin Niinemets kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Lauri Liisa Sarapuu kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik Teenistuja Kati Jürisaar kes on võtnud endale kohtuniku rolli

Avalik teenistuja Politseikapten Helen Pallon

Annika Kaljula  AKI jurist peadirektori volitusel

Avalik Teenistuja Pr Maris Lauri Justiitsminister

Avalik Teenistuja Kristel Lekko õigusteenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik õiguskantsleri volitusel

Avalik teenistuja President Alar Karis

Avalik teenistuja Õiguskantsler Ülle Madise

Avalik teenistuja Pille Lehis Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Uuriva ajakirjandus eksperimenti on võimalik takistada avalikel teenistujatel, kes on võtnud endale kohtuniku kohustused ja võtta menetlusse Annika Urmi hagid ja kohustised nende meediaettevõtete vastu , kes on eiranud süütuse presumptsiooni. 

Meediaettevõtetel on lahendus Annika Urmi mainet kahjustavad lood maha võtta interneti serverites, taastada endine olukord ja korvata kahju, mis sellega on kaasnenud pika aja jooksul.

Uuriva ajakirjandusliku eskperimendi erinevad artiklid:


 

Ajakirjanik Kert Avasalu sattus huviorbiiti tööjuures narkootikumide tarvitamisega ja noore poisi käperdamisega

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-sattus-huviorbiiti-toojuures-narkootikumide-tarvitamisega-ja-noore-poisi-kaperdamisega

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-oli-tool-narkouimas-ja-ameles-noore-poisiga-2

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-oli-tool-narkouimas-ja-ameles-noore-poisiga-1

 

 

Petisest Geenius Meedia asutaja Siim Saidla tüssas äripartnerit ja jättis töötajad rahata!

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/petisest-geenius-meedia-asutaja-siim-saidla-tussas-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-rahata

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-siim-saidla-pettis-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-palgarahata

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-siim-saidla-pettis-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-palgarahata-comments

 

Geenius Meedia juhatuse liige Martin Mets pettis kliente ja pani rahadega jooksu

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-martin-mets-pettis-kliente-ja-pani-rahadega-jooksu

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geeniuse-peatoimetaja-martin-mets-sattus-huviorbiiti-klientidelt-raha-valjapetmisega

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geeniuse-peatoimetaja-martin-mets-sattus-huviorbiiti-klientidelt-raha-valjapetmisega-comments

 

Vandeadvokaat Karmen Turk pressib raha välja ja valetab klientidele

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele-1

 

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor avalik teenistuja Pille Lehis sattus isiku andmete lekitamisega radarisse

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/andmekaitse-inspektsiooni-peadirektor-pille-lehis-sattus-isikuandmete-lekitamisega-radarisse

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-aki-juht-pille-lehis-lekitas-isikuandmeid-meediaettevotetele

 

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-aki-juht-pille-lehis-lekitas-isikuandmeid-meediaettevotetele-1

Lisa kommentaar

Scroll to top